NE ARAMIŞTINIZ?

Çevre Yönetimi

NG Kütahya Seramik A.Ş. Çevre Yönetimi

Misyonumuzu gerçekleştirmek için yapacağımız tüm çalışmalarda insana saygıyı ön planda tutmayı, çalışanlarımıza ve topluma sağlıklı ve güvenli bir ortam sunarak çevreye verdiğimiz zararı en aza indirgemeyi ilke edindik.

Bu amaçla;

Ürünlerimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi,
Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirme yollarının araştırılması ve kirlenmenin önlenmesi,
Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat , idari düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak çevre çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulması,
Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenerek, bunların uygulanması, periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgeye bağlanması ve sürekliliğinin sağlanması,
Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi ve politikamızın duyurulması,
Küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması,
Konularında tüm çalışanlarımızın katılımını hedeflemek ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları desteklemek Çevre Politikamızdır.

Çevre politikamıza uygun olarak; NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'nin tüm faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinden kaynaklanan; acil durumlardaki çevre boyutları, çevreye olan etkileri her yıl incelenir ve çevre etki puanları hesaplanır. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevreye etkili olan her durum için önlemler alınıp çevrenin korunmasına katkı sağlanır.

Yürürlükteki çevre ile ilgili tüm yasal şartlara uyularak:

Enerji tasarrufu sağlamak, elektrik, doğalgaz ve su sarfiyatlarını azaltmak için hedefler konarak kaynaklarımız verimli kullanılır. 
Etkin atık yönetimi ile değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümü sağlanır. 
Piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımız her yıl belli oranlarda belgelendirilerek toplanır ve geri dönüşümü sağlanır.
Çevre bilincini artırmak için tüm paydaşlarımıza çevre eğitimleri verilir ve uygulanması sağlanır.

Unutmayalım; Biz Doğayı Korudukça; Doğa da Bizi Korur.